فهرست سایت

لوازم خانگی وایت هاوس (white house)

وایت هاوس یک نام تجاری لوازم خانگی آمریکا در حال حاضر تحت لیسانس توسط مالک علامت تجاری شرکت سیبیاس استفاده می شود که در سال 1975 ایجاد شد و زمانی که وایت  هاوس تلفیقی صنایع واحد لوازم خانگی هاوس الکتریک شرکت را خریداری نمود سند تلفیقی صنایع در نوبه خود توسط الکترولوکس گروه در سال 1986را به دست آورد.

ما در این سایت از کوکی‌ها استفاده کرده ایم. ادامه بازدید شما به منزله قبول این موضوع است.