فهرست سایت


ترازو آشپزخانه سرجیو مدل SWK 20


برند

Sergio

رنگ


گارانتی


قیمت : 80,000 تومان

ترازو آشپزخانه دیجیتال با کاسه استیل 

ظرفیت 5 کیلوگرم

دقت اندازه گیری 1 گرم

نشانگر وزن غیر مجاز

نشانگر ضعیف بودن باتری

قابلیت احتساب وزن خالص مواد بدون ظرف

There is no introduction for this product yet.

ما در این سایت از کوکی‌ها استفاده کرده ایم. ادامه بازدید شما به منزله قبول این موضوع است.